Barış DOSTER

“Neoliberalizme Hayır Diyelim”

Röportaj : Barış DOSTER

Serdar Şahinkaya, üretken bir iktisatçı, Cumhuriyetçi bir iktisatçı, planlamayı önceleyen bir iktisatçı. Kamuda hem yönetici, hem danışman olarak hizmet vermenin yanında, mezunu olduğu Mülkiye’de de ders veriyor. Geçtiğimiz yıl ODTÜ Yayıncılık tarafından basılan “Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet Ekonomisinin İnşası” adlı eserinde, Cumhuriyet’in hangi koşullarda neleri başardığını, neleri nasıl yaptığını anlatmıştı.

Az zamanda çok ve büyük işler yapan Gazi’nin yarattığı ekonomik mucizeyi bir kez daha anımsatmıştı. Fotoğraflar, belgeler, istatistiklerle zenginleştirdiği kitabında hem belleğimize hem de yüreğimize seslenmişti. Şahinkaya ile Türkiye ekonomisinin bunalımını ve çözüm yollarını konuştuk.

Add a comment

Devamını oku...

Bilim – Siyaset İlişkisi Üzerine

Türk aydınlanmasının eğitim alanında üç büyük ve köklü kurumu vardır: Tıbbiye, Mülkiye, Harbiye. İttihat ve Terakki’nin öncüleri askeri Tıbbiyelilerdir. Örgüte büyük emek veren, liderlik edenler arasında çok sayıda Harbiyeli vardır. Bu üç okul, sadece bir eğitim ve bilim yuvası değil, aynı zamanda birer ekoldürler. Yurt ve ulus sevgisinin çelikten kaleleri olarak tarihe geçmişlerdir.

Add a comment

Devamını oku...

Cumhuriyet Aydını ve Emperyalist Kuşatma

Nazi Almanya’sının Propaganda Bakanı Goebels’in şu sözü ünlüdür: “Bireyin algılamaları kendi haline bırakılamaz”. ABD Başkanı Eisenhower’in dışişleri bakanı John Foster Dulles’in kardeşi, CIA Eski Başkanlarından Allen Dulles ise “Birinci aşamada propaganda, depolitizasyon ve kitlesel sindirmeyi sağlayacağız. İkinci aşamayı da bireyin beyninde kazanacağız” der. Dulles’in, 2. Dünya Savaşı’nın sonlarında Nazi yöneticileriyle temasa geçtiği, onların ABD ile işbirliği yapmalarını sağladığı ve zihin denetimi konusundaki birikimlerinden yararlandığı bilinir.

Add a comment

Devamını oku...

Yazarlar